Over de stichting

STICHTING LE CHEMIN DU COEUR

Doelstelingen

Voor veel mensen is het een droom om ooit naar Santiago de Compostela te gaan lopen. Traditioneel was dit vanuit een religieus oogpunt, maar tegenwoordig is het vaak een spirituele zoektocht. Deze zoektocht wordt vaak gestart nadat er een traumatische gebeurtenis in iemands leven zich heeft voort gedaan of op het moment dat er grote levensvragen zijn. Het wandelen, het een zijn met de natuur, de rust en de contacten met andere pelgrims geven vaak duiding aan de toekomst en brengen balans terug in het leven van de pelgrim. Dit is een langzaam proces en daarom is het belangrijk langer tijd (weken) te pelgrimeren.

Langs de bekende routes zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden. Uiteraard zijn er commerciële hotels, “bed and breakfast” en campings maar die bieden niet de geborgenheid en spiritualiteit voor de pelgrim waarin onderling contact en samenhorigheid belangrijk zijn. Daarnaast zijn er overnachtingsmogelijkheden bij kloosters (sterk afnemend door afname kloosterbewoners) en gîtes die worden beheerd en gerund door ideële organisaties. Zij vragen slechts een bijdrage in de kosten al dan niet op vrijwillige basis (donativo). Deze ideële organisaties zijn afhankelijk van giften voor het realiseren, het onderhouden en opereren van de overnachtingsmogelijkheden.

Met name deze ideële organisaties creëren de omgeving waarin de pelgrim tot rust kan komen en zich kan bezinnen over zijn/haar pad naar de toekomst.

De stichting Le Chemin du Cœur is een niet religieuze stichting en stelt zich tot doel het ondersteunen van donativo overnachtingsmogelijkheid voor pelgrims, waar men kan overnachten en andere pelgrims kan ontmoeten. Daarnaast promoot de stichting het pelgrimeren in de breedste zin van het woord voor de zelfontwikkeling van alle mensen van jong tot oud.

De stichting doet dit door het verstrekken van subsidies voor projecten tussen de 200 en 5.000 Euro. Deze projecten moeten een meetbare output hebben en beperkt in tijd, omvang en budget. De ontvanger van de subsidies dient verantwoording af te leggen over de aanwending van de subsidie aan de stichting.

VoorbeELD projecten

Pelgrimeren voor jong volwassenen

Jong volwassen krijgen te maken met een complexe wereld waarin voldoen aan imago voor de buitenwereld en het zelf succesvol willen zijn een enorme druk legt op levenskeuzes zoals partner, studie, werk, sociale bezigheden etc. Een pelgrimage is een unieke manier om uit je bestaande wereld te treden en op zoek te gaan naar antwoorden op je vragen.

Pelgrimeren voor burn-out genezing

Langdurige geestelijk belasting kan leiden tot burn-out verschijnselen waardoor normale activiteiten zoals werk of opleiding niet meer voledig kunnen worden vervuld. De rust van het wandelen in de natuur, het in contact treden met jezelf en andere nieuwe personen leiden vaak tot nieuwe inzichten, andere keuzen en nieuwe levenswegen.

Behoud van Camino cultuurgoederen

De Stichting streeft het behoud van cultuur goederen gerelateerd aan de St. Jacobs verering en de Camino de Compostela na. Dit zouden bijvoobeeld boeken kunnen zijn over de historie van de Camino of andere kunst voorwerpen geïnspireerd door de Camino naar Santiago de Compostela.

Verduurzamen van Pelgrimsherbergen

Ten einde een bijdrage te leveren aan het behalen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen en het verlagen van de operationele kosten van de pelgrimsherbergen kunnen projecten die hieraan een meetbare bijdrage leveren worden gesubsidieerd vanuit de stichting.

Realisatie van nieuwe Pelgrimsherbergen

Er is een blijvende behoefte aan nieuwe onderkomens voor pelgrims langs de diverse jacobswegen door Europa. Om deze toegankelijk te houden streeft de stichting ernaar “donativo” onderkomens te realiseren waar pelgrim tegen lage kosten/gratis kunnen overnachten.

Dit zou jouw project kunnen zijn

Heb je een idee gerelateerd aan pelgrimeren en heb je hulp nodig bij het realiseren daarvan, treedt dan in contact met de stichting. Wij gaan jou helpen met het realiseren daarvan. Gebruik het formulier hieronder om je project idee door te geven.

Aanvragen subsidie

Via de onderstaande link kun je een formulier invullen. Na ontvangst zullen we de ontvangst bevestigen en je op de hoogte houden van de voortgang van je aanvraag.

Het bestuur van de Stichting besluit over de aanvraag. Aanvragen worden beoordeeld op de vraag of ze binnen de 5 vastgestelde doelstellingen van de Stichting vallen. Aanvragen kunnen om inhoudelijke redenen worden afgewezen maar ook wanneer de Stichting over onvoldoende middelen beschikt.

Binnen 1 maand na afloop van de activiteit ontvangt het bestuur een inhoudelijk en een financieel verslag.
De verstrekte bijdragen worden in de jaarrekening van de Stichting opgenomen.
Het bestuur doet verslag op haar website met aangeleverd beeld materiaal.