STICHTING

LE CHEMIN DU COEUR

Wij houden pelgrimeren betaalbaar voor iedereen.

Volledig Transparant

Beloningsbeleid, beleidsplannen & jaarverslagen

Onze bestuursleden werken op vrijwillige basis en krijgen geen loon of enige onkostenvergoeding en/of vacatiegelden voor hun werk voor de stichting. Wij besteden de volledige donatie aan directe projecten en wij voeren een zorgvuldig en overwogen financieel beleid.

Statuten

In onze statuten staat het beleid van de stichting omschreven. De laatste wijziging is gedaan op 22-07-2021.

Opgesteld en gedeponeerd door: Arkelstad Notarissen. (www.arkel-stad.nl)
Privacy & algemene principies

AVG – De bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw daaraan verbonden rechten zijn essentieel. In dit verband voldoen wij aan de betreffende Nederlandse regelgeving.

Algemene principes – Onze AP’s geven richting aan onze besluiten en handelingen overal ter wereld.